Våra tjänster

  • Nyproduktion. Vi utför alla typer av byggnadsplåtslagerier som sker på ett nybygge. Allt från sockelbleck på fasad till skorstenar vid nock.
  • Renovering och ROT-arbetenVi arbetar med byggnadsplåtslageri på gamla fastigheter, vårdar gamla hantverkartraditioner samtidigt som vi utvecklar och moderniserar vår arbetsgång.
  • Bleck och lister. Vi utför alla typer av byggnadsplåtslagerier som pryder fasaden på din fastighet. Sockelbleck, fönsterbleck och omfattningar, tröskelbleck och skiljebleck.
  • Rännor och rör. Vi monterar och specialtillverkar vid behov alla typer av vattenavrinning som vi stöter på. Exempelvis hängrännor, stuprör, fotrännor och gesimsrännor.
  • Service och underhåll. Vi gör övergripande kontroll på ditt tak och fasad. Kontrollerar täthet och åtgärdar eventuella fel och brister. På så vis hjälper vi dig att hålla utsidan av din fastighet i topp trim.
  • Taksäkerhet. Rör dig säkert på ditt tak. Vi monterar taksäkerhet efter rådande regler så både sotaren och du kan röra dig och arbeta säkert på taket.
  • Korrugerad plåt. Bärlagsplåt eller som ytskikt, tak eller fasad. Korrugerad plåt finns i alla möjliga färger och former.  Vi monterar och tillverkar alla specialplåtar som ett korrugerat plåtjobb innebär, oavsett om det är tegelliknande profil eller traditionellt TP-20.
  • Specialtillverkning. Alla hus och fastigheter är unika och behöver i vissa fall unika lösningar. Vi specialtillverkar profiler och släta plåtar så det blir anpassat efter dina förutsättningar.
  • Snöskottning. Vi snö och is röjer ditt tak. Håller ditt tak fritt från is och snö så man kan röra sig säkert runt din fastighet även på vintern.

Tegelröd bandtäckning med mindre uppsvängd fotrännekant.
Utfört hösten 2016.

bandtäckning