Plåtslageriarbeten vi utför är rot-avdragsberättigade och ger rätt till rot-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad.

Subventionsgraden för ROT-avdrag har sedan 1 januari 2016 sänkts från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår är dock oförändrat.

Mer information hittar du på skatteverkets hemsdia.

img_0367